Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A S-CAPELLA KFT.  elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől kapott személyes adatokat.

Kérdése esetén

Ha kérdése van az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, illetve bármilyen problémája, panasza van személyes adatainak társaságunk általi kezelésévelvagy megosztásával kapcsolatban, kérjük, írjon az info@s-capella.hu e-mail címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy panaszának kezelése nem felel meg az Ön számára, akkor az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06 1 391 1400, honlap: www.naih.hu.

S-CAPELLA KFT. egyben az Ön adatainak kezelője a lenti elérhetőségek szerint:

3200 Gyöngyös, Huszár utca 19. Tel.: (20) 9120-177 hétfőtől csütörtökig12:00 – 16:00 pénteken12:00 – 15:00 h-ig. E-mail cím: info@ls-capella.hu

Milyen jogok illetik meg Önt?

A következő részben összefoglaljuk személyes adatainakkezelésével kapcsolatos jogait. További részleteket„Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai” című részbentalál.

Tájékoztatás

Ön jogosult egyértelmű és érthető tájékoztatástkérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait ésezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelésitájékoztató is ezt a célt szolgálja.

Hozzáférés

Jogosult társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan,hogy személyes adatainak kezelésefolyamatbanvan-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunkkezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmijogszabályoknak megfelelően kezeljük-e.

Helyesbítés

Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

 

Törlés

A törléshez való jog, másként az „elfeledtetéshezvaló jog” alapján kérelmezheti személyes adatainaktörlését. Az S-CAPELLA KFT. megtagadhatja a törlést, ha példáuljogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatokkezelésének más egyéb jogalapja, vagy meghatározott célja van.

Korlátozás

Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainaktovábbi kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelésesetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Ez azt jelenti, hogy anonimizáljuk az Önre vonatkozó adatokat az ügyféltörzsben. Így értelmezhetetlenné válnak adatai. Jogszabályi kötelezettség alapján az önnek kiállított bizonylatok továbbra is elérhetők maradnak az adatbázisban.

Adathordozhatóság

Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Hogyan tartjuk Önnel a kapcsolatot?

Az alábbi kommunikációs csatornákon léphetünk Önnel kapcsolatba: telefon, postai, futár küldemény, e-mail, egyéb elektronikus üzenetküldési módok. A telefonbeszélgetéseket és az elektronikus szóbeli kommunikációt nem rögzítjük.

Direkt marketing

Ez irányú igénye és hozzájárulása esetén marketing anyagokon keresztül tájékoztatjuk olyan termékeinkről, szolgáltatásainkról és ajánlatainkról, amelyek véleményünk szerint érdekesek lehetnek az Ön számára. A direkt marketing hozzájárulástaz S-CAPELLA KFT.-nek előzetesen írásban meg kell kérnie és kizárólag az Ön engedélye alapján történhet. Ezt a hozzájáruláste-mail úton megküldött kérelemében bármikor visszavonhatja.

Milyen személyes adatokat tárolunk?

-név

-elérhetőség, e-mail, telefonszám

-bankszámla adatai

– neve, címe

Hogyan kerülhet hozzánk az adatai?

Személyes adatait elsősorban Öntől kapjuk meg, amikor először kapcsolatba lép velünk, és amíg az ügyfelünk. Számos alkalommal és számos kommunikációs csatornán (pl. telefonon, e-mail-ben, SMS-ben,stb.) adhat meg nekünk személyes adatokat, például amikor:

 • valamelyik termékünk vagy szolgáltatásunk iránt érdeklődik
 • visszahívást kér

Miért van szükségünk a személyes adatra?

 • Önnel, mint ügyféllel fenntartott üzleti viszonyunk adminisztrációja és kapcsolattartás
 • megszólítása, az ajánlatok és rendelés visszaigazolások során
 • honlapunk tartalmának lehető leghatékonyabb megjelenítése az Ön részére

Kiadhatjuk-e személyes adatait?

 • Adatainak kiadása az Ön jóváhagyásával történhet. Ennek hiányában nem adhatjuk ki.
 • hatósági megkeresés során
 • azon partnerek, akik nem nyugtát kérnek, hanem számlát a feltüntetett név, lakcím, telefonszám a számlával együtt a külső könyvelésre kerül továbbításra papírformában. (Format 2006 KFT. Gyöngyös, Szövetkezet út 1. 3/3)
 • jogszabályi kötelezettség során

Személyes adatait meddig tárolhatjuk?

Adatmegőrzési folyamatunk megfelel a ránk vonatkozó törvényi előírásoknak és adatvédelmi rendeleteknek. Ez rögzíti, hogy mennyi ideig őrizhetünk bizonyos típusú adatokat. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk. Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisítjük meg.

Hogyan védjük személyes adatait?

Személyes adatainak biztonsága és bizalmassága kiemelten fontos számunkra. Technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy:

 • személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat csak megadott célokra használhassák,
 • IT rendszerünk biztonságosak legyenek és a ránk bízott információk ne sérülhessenek
 • adatait vészhelyzeti helyreállítási esetekben is megőrizhessük vagy visszanyerhessük.
 • szükség esetén titkosítási eljárást vagy egyéb biztonsági megoldásokat alkalmazunk személyes adatainak védelme érdekében.
 • Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk az új technológiák átvétele és módszereink naprakészen tartásának érdekében

Adatok helyesbítésének joga

Kérheti a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak kiigazítását, amely kérésnek kötelesek vagyunk indokolatlan késlekedés nélkül eleget tenni. Amennyiben tájékoztat bennünket, hogy az általunk tárolt valamely személyes adata hibás, akkor ellenőrizzük az adatot és módosítjuk, javítjuk. A személyes adatai helyesbítését kérheti az info@s-capella.hu e-mail címen.

Mikor kérheti adatai törlését?

Joga van személyes adatainak törlésére és kezelésének megtiltására,amennyiben:

 • abból a célból, amire azt eredetilegbekértük/regisztrált – a továbbiakban már nincsszükség,
 • hozzájárulását visszavonja (olyan esetekben, ahol azadatok kezeléséhez az Ön hozzájárulása szükségesvolt és hozzájárulását korábban megadta),
 • az adatok kezelését ellenzi, és azok további kezeléséhezfűződő jogos érdekeink nem élveznek prioritást,
 • személyes adatait az adatvédelmi törvénybe ütközőmódon kezeltük,
 • a személyes adat törlését jogszabály írja elő

Mihez férhet hozzá?

Ön jogosult:

 • visszaigazolást kérni és kapni arról, hogy személyes adatait kezeljük,
 • saját személyes adataihoz hozzáférni, módosítani (weboldalra vonatkozik)
 • weboldalon történt regisztrációjának törlését kezdeményezheti, amelyet sajnos nem minden esetben tudunk térítésmentesen elvégeztetni. Esetenként előre egyeztetett elfogadott összeg befizetését követően tudja a szolgáltató végrehajtani.

Igénye esetén a következőket tudjuk biztosítani:

 • Személyes adat helyesbítése
 • Személyes adat törlése, anonimizálása
 • Személyes adat kezelésének korlátozása
 • Személyes adat hordozhatósága

S-CAPELLAKFT.

Weboldalát karbantartja:

S-CAPELLA KFT. 3200 Gyöngyös, Huszár utca19.

Tárhely szolgáltatója

Profi Tárhely Kft.  6000. Kecskemét, Szolnoki út 23.

Weboldali elérhetősége:

https://s-capella.hu

Share This